Del denne artikel
FaceBook  Twitter  

Hvorfor et Oprør fra Udkanten?

Oprør er at gøre modstand, ofte af politiske grunde. Et oprør kan komme, når man er utilfreds med den måde samfundet fungerer på. Sådan cirka lyder ordbogsdefinitionen på oprør. På det samfundsmæssige område har man kendt til mange oprør. Nogle har sat sig langtrækkende spor; andre har vist sig at være døgnfluer.

Efter klassisk samfundsteori får man oprør, når der opleves en ubalance i forholdet mellem produktivkræfter og produktionsomstændigheder. En sådan ubalance og de deraf følgende spændinger manifesterer sig måske først i samfundets centrum, men virkningen kan meget vel være størst i samfundets periferi. Denne dialektik mellem centrum og periferi spiller en ofte underbelyst rolle i den politiske og samfundsmæssige udvikling. Det er her dette projekt Oprør fra Udkanten tager sit udgangspunkt. Vi har i de sidste årtier men accelererende siden kommunal – eller strukturreformen fra 2007 oplevet en uhyre centralisering på en lang række samfundsområder. Det stiller samfundsudviklingen overfor en række problemer, hvoraf vi her vil fokusere på de vanskeligheder men specielt de muligheder denne udvikling åbner for udkanten. Vi behøver et oprør fra udkanten, for også dette er mulighedernes land.

Til den ende behøver vi at give stemme til udkanten. Den helt uhyrlige centralisering behøver et modspil, hvis det skal blive til noget med visionen om et Danmark i balance. Først må der gøres op med den forskelsbehandling, der allerede finder sted. Dernæst må der rejse sig et kor af stemmer fra udkanten, der kan give et positivt modbillede til det liv på landet, der ellers ofte tegnes i mørke toner.