• Visninger: 2818

Del denne artikel
FaceBook  Twitter  

Så kom Oprør fra udkanten til Dyreborg. Der bor 250 mennesker i Dyreborg og de har 7 foreninger og masser af lokal gåpåmod og optimisme. Men de er selvfølgelig også ramt af udkantens problemer, så 60 af dem var kommet denne mørke novemberaften for at drøfte de muligheder, som Oprør fra Udkanten peger på.

Stemningen var i top. De gode borgere i Dyreborg har bevist, at de kan selv; således holder de en lokal dagligvare butik i gang og et dejligt beboerhus. Deres glæde over at bo, hvor de bor, og deres iver for at udvikle deres lokalområde, fejler således ikke noget. Mange forslag kom på bordet for at gøre det mere attraktivt at bo på landet: Udviklingen af netværksgrupper, der kan fremme det fællesskab og den tillid, der er så vigtig, når man skal bo i mindre samfund. De værdier, der ligger i de mindre samfund skal tales op, så udkanten ikke rammes af den territoriale stigmatisering, som man i dag ofte bliver udsat for. Hvordan finder vi nye organisationsformer, der på ubureaukratisk vis fastholder engagementet?

Har man ideer, løber man imidlertid ofte ind i en mur af bureaukrati, hvis man forsøger via puljer og fonde at skaffe de finansielle muligheder. Meget opleves som oppefra styret og konsulent tungt. Derfor kom der et totalt ubureaukratisk forslag: Giv 30 lokalråd efter en enkel ansøgnings procedure 1 million kroner hver, som de må bruge, som de vil, for at udvikle deres lokalområde, fremme tilflytning og forbedre livsomstændighederne for de mennesker, der lever på det sted. I al sin enkelhed vil et sådant projekt kunne give ny energi til at lokalområde. Man får en opgave at løse og noget at samles om. Det handler om tillid og fællesskab. Giv magten tilbage til folket! Det er godt nok; de både kan og vil. Man skal bare vise dem tillid. I Dyreborg er de klar til at tage fat.