Del denne artikel
FaceBook  Twitter  

Omkring 80 mennesker kom sammen og drøftede Oprør fra Udkanten på et møde arrangeret af de samvirkende borgerforeninger på Bornholm d. 3. november. Bornholmerne bakker op om initiativet og havde mange gode råd om det videre forløb.

Forbliv en folkelig bevægelse, der arbejder på at skabe kulturelle forbindelser mellem dem og os, mellem centrum og periferi. For det er landets sammenhængskraft der står på spil. For at afhjælpe udkantens politiske impotens skulle udkantskommunerne overveje at gå sammen i et netværk. Vi skal bakke hinanden op, for sammen er vi stærkere. Og det er nødvendigt, om vi afgørende skal ændre den negative diskurs og få taget hul på at genoprette nogen af de skævheder, som udkanten lider under. Måske skulle der ligefrem oprettes en Udkantsambassade i København for bedre at få de herskende i tale?