Del denne artikel
FaceBook  Twitter  

Nu har Lars Løkke Rasmussen regeringen siddet i syv måneder, og man begynder at kunne danne sig et billede af, hvor alvorligt regeringen tager sine egne løfter om at arbejde for et Danmark i bedre balance.

Det store dyr i åbenbaringen er naturligvis fortsat planen om udflytning af 3900 statslige arbejdspladser fra hovedstaden til 38 byer over hele landet. På trods af de forventede meldinger fra de ansattes fagforeninger om, hvor skrækkelig dyrt det vil blive, synes denne 2016-17 plan at køre som fremlagt. Det er en vigtig plan, både konkret og symbolsk, med dens betoning af, at ting også kan bevæge sig fra øst mod vest i Danmark.

Dernæst blev der vedtaget en ”landsbrugspakke” før jul. Den blev modtaget med begejstring af Landbrug & Fødevarer og med stor bekymring af Danmarks Naturfredningsforening, og man kan have en velbegrundet tvivl om, hvad støtten reelt kommer til at betyde for landbrugets kolossale problemer med en gæld på over 370 milliarder.

Set i forhold til den beløbsstørrelse undrer man sig over, at Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen nu oplyser, at han vil gå ind og tage en tredjedel af LAG midlerne og overføre dem til landbruget. Som Steffen Damsgård fra Landdistrikternes Fællesråd siger til JyskeVestkysten: ”Vi er stærkt bekymrede, for det er en stor procentdel af et lille beløb.”

LAG midlerne til mange forskellige, lokale initiativer i landdistrikterne udgjorde i fjor 94.2 millioner, og reduceres nu for 2017 til 63 millioner. Ministeren hævder, at omfordelingen vil være bedre egnet til at skabe arbejdspladser i landdistrikterne, og private arbejdspladser er netop, hvad der er brug for, siger han.

Ellers venter vi fortsat på at regeringen skal blive mere konkret i forhold til den ”100 punkts plan,” der blev meldt ud for nogle måneder siden. Her er det store spørgsmål, hvilke liberaliseringer af Planloven, der kan samles flertal for i Folketinget.

Regeringen har også peget på, at der må gøre noget ved ”kreditklemmen” – altså det forhold, at banker og realkreditinstitutioner er underlagt så store sikkerhedskrav, at det er nærmest umuligt at låne penge til huskøb og erhvervsinvesteringer i store dele af yderområderne. Og mens vi venter på, hvad der mere konkret kan ligge i, at der må gøres noget, har Arbejdernes Landsbank taget et interessant initiativ. Banken lancerer nu et såkaldt Provinslån, hvor man med en rentesats på mellem 3.95 og 4.75% er parat til at gå ind og bidrage til, at der kan komme mere gang i hussalget i yderområderne. Ordførende direktør Gert Johansen maskerer ikke, at banken er nødt til at beregne en lidt større risikopræmie end realkreditinstitutionerne. Man er nødt til at tage højde for, at hvis man pludselig sidder med et ubeboet hus, kan det være svært at sælge videre.

Alt i alt er der altså en smule bevægelse i et landskab, hvor vi dog først og fremmest fortsat venter på politisk handling, som virkelig kan bidrage til at rette op på skævvridningen af Danmark.