Del denne artikel
FaceBook  Twitter  
Hvorfor fastholder vi, at Oprør fra Udkanten er et netværk og ikke en forening?

Nu hvor sommerferien er forbi, og Oprør fra Udkanten for alvor har taget fat på arbejdet igen, bliver vi også her ved indgangen til vor anden sæson spurgt om organisationsformen.

Der er ganske vist ikke længere nogen der spørger, om det er vort mål at blive et politisk parti. Det er som om forståelsen er trængt igennem om, at vi mener skævvridningen af Danmark er et så påtrængende problem, at ALLE politiske partier må forholde sig til det. Det er ikke et emne, som et enkelt parti skal eller kan basere sin eksistensberettigelse på. Udkantsdanmarks problemer skal ikke være en specialitet, men er et påtrængende samfundsproblem, der forgrener sig til mange hjørner af virkeligheden, og angår alle med interesse i Danmarks udvikling.

Til gengæld møder vi ofte spørgsmål om og undren over, at vi ikke er formelt organiseret som en forening. Dertil er svaret, at vi ikke kan se nogen fordele ved at opbygge det formelle apparat, der kræves til en foreningsdannelse med vedtægter, bestyrelsesvalg, generalforsamling, medlemsregistrering, kontingentbetaling osv. Men vi kan se en masse administrativt besvær.

Dybest set har det hele tiden været vort mål at bidrage til en skabe en folkelig bevægelse, en folkelig mobilisering. Det forsøger vi at gøre gennem mangfoldige nedslag i den offentlige debat fra foredragsaftener til hele viften af medier, og ved at udgive bogen ”Oprør fra Udkanten. Mulighedernes Land 2.0”, som kom på Forlaget Hovedland i foråret. Og så gør vi det ved i stigende grad at være til stede på de digitale platforme. Foruden vores vigtige hjemmeside er Oprøret på Facebook, og vi er her fra sæsonstarten også begyndt at bruge YouTube.

Det er Anne Mette Holstein, der styrer denne støt voksende aktivitet. Hun er også den, der binder netværket sammen ved at sende nyhedsmails ud til de omkring 760 personer, der nu er med. Antallet vokser stille og roligt. Ved at aktive mennesker efter at have mødt Oprøret på de digitale platforme melder tilbage, at de gerne vil være med. Og ved at andre aktive, som møder os når vi er rundt i landet og holde foredrag og debattere, får lyst til at blive en del af dette særlige fællesskab.

Vi tror at denne ganske ubureaukratiske måde at gribe tingene an på, er den mest velegnede til at fremme interessen for at en anden samfundsudvikling end den herskende er mulig. Oprør fra Udkanten har aldrig været et mål i sig. Målet har været at blive en stemme i et kor af stemmer. De andre stemmer organiserer sig på hver deres måde. Det gælder for Landdistrikternes Fællesråd, Landsforeningen Landsbyerne i Danmark, Danmark på Vippen, Staten i hele Danmark, og hvad vore venner i koret nu ellers hedder.