Borgerne i VESLØS ved Thisted arbejder på at etablere et friplejehjem i Vesløs:

Et flertal mellem Venstre og DF i kommunalbestyrelsen i Thisted besluttede at lukke plejehjemmet i Vesløs med virkning fra den 1. marts 2015. Det skabte en del turbulens i lokalområdet- dels havde vi fået det forhindret i den forrige kommunalbestyrelse og havde derfor ikke forventet, at man allerede nu igen ville sætte det på dagsordenen -dels er det til stor bekymring for alle ældre i såvel Vesløs, Øsløs som Arup.

Der kan ikke blive plads til alle i fremtiden på det nærmeste plejehjem 7. km væk – og det betyder at Thisted, ca. 25 km. væk og med en elendig offentlig transport, vil gøre det svært, om ikke umuligt for kommende plejehjembeboere at få besøg, holde kontakten til naboer , venner og bekendte.  Ja, til en egn, som man måske har boet i hele sit liv. 

Derfor gik en borgergruppe i gang med arbejdet med at etablere et friplejehjem. Man har fundet en grund, man har samarbejdet med diakonissestiftelsen, haft kontakt til staten og afholdt borgermøder i alle tre landsbyer. Derudover har man indsamlet penge/ tilsagn om penge fra borgerne på omkring 800,000 kr. Man håber på at kunne gå i gang med byggeriet omkring den 1. April 2015.

Måske bliver projektet udskudt til 2016  afhængig af om man kan få finansieringen mm. på plads.

Lone Olsen, sognepræst i Vesløs