Oprør på Guldkanten

3 borgerforeninger i Guldborgsund Kommune fra Nysted, Sakskøbing og Stubbekøbing har sammen genenmført en spørgeskemaundersøgelse af borgernes brug og holdning til Borgerservice i kommunen. Rapporten fra undersøgelsen er afleveret til Byrådet 11. december med TV2 Øst’s og Folketidendes rapportering.

Kommunen kører en stærk centraliseringspolitik, hvor de tre nævnte byers borgerservice agtes lukket. Herefter vil der kun være borgerservice i Nykøbing Falster.

Rapporten har 3 anbefalinger til Byrådet:

1: Byrådet bør være opmærksom på den store vrede og skuffelse, som borgerne giver udtryk for. De finder, at Byrådet fører en hensynsløs politik over for ældre og svage borgere.

2: Det anbefales, at de lokale borgerservicer fastholdes og videreføres i et omfang, der kan opfylde de lokale brugerbehov.

3: Det anbefales, at digitaliseringen af den offentlige forvaltning også anvendes på forvaltningens egen virksomhed til gavn for borgernære serviceydelser.

Med netforbundne arbejdspladser kan medarbejderne i borgerservice i de tre lokale byer både være til rådighed for borgerne lokalt og varetage baglands- funktioner lige så godt, som sad de centralt i Nykøbing.

Links

http://nysted.dk/NOF-Dokumenter/Folketidende/FT_14-12-12_BrugerUnders.pdf

http://nysted.dk/Brugerunders%C3%B8gelse%20af%20borgerservice%202014/14-12-04%20Borgerservice.pdf