Opråb til at møde på Ringkøbing Rådhus tirsdag den 16. december kl. 15.30

Formålet med vores tilstedeværelse er at vise borgmesteren og byrådet, at vi ikke vil finde os i plejehjemslukningen, som vi betragter som en del af en destruktiv og landsbyfjendtlig afviklingspolitik. 

Vi forslår, at vi viser vores protest og vores demokratiske sans og værdighed gennem absolut stilhed. Lad os møde op til byrådsmødet, kigge politikerne i øjnene og ved vores stille tilstedeværelse klargøre at:

  1. vi også er kommunens borgere og skatteydere,

  2. vi vil have værdi for vores skattepenge, 

  3. de skal holde fingrene væk fra vores plejehjem,

  4. de ikke har mandat til at afvikle vores små landsbysamfund og vores måde at leve på! 

  5. vi kræver, at kommunens budget bliver omprioriteret til fordel for kerneydelser, som fremmer livskvaliteten i de bestående landsbyer og landsdistrikter, dvs. plejehjem, skoler, børnehave og en velfungerende IT infrastruktur.

  6. vi vil bekæmpe byrådets landsbyfjendtlige afviklingspolitik og dens spild af skatteydernes penge til storslåede "vækst"- projekter med manglende økonomi,

  7. vi ses ved næste kommunevalg !!

Vi markerer vores utilfredshed i stilhed, men måske var det en ide at medbringe bannere med velvalgte slagord.

• Stop plejehjemslukning og landsbyernes afvikling! 
• Omprioriter og gør det nu!
• Værdi for vores skattepenge!

Udover det, er det måske en god idé at bære et lille julehjerte på tøjet for at vise hvad vi står for!

 

Holmsland sogneforening vil sørge for, at medierne bliver oplyst om vores protest. Udover det kontakter vi kommunen for at oplyse dem om, at vi bliver mange og således give dem mulighed for at afholde mødet i et andet og større sted end byrådssalen.

med venlig hilsen,

på vegne af Holmsland Sogneforeningens bestyrelse,

Sjoerd Both

Formand for Holmsland Sogneforening