Del denne artikel
FaceBook  Twitter  

Da vi startede oprøret i august måned var det et af vore mål, at udkanten skulle på dagsordenen i valgkampen 2015, så det kunne mærkes. Derfor er de seneste ugers støt voksende medieopmærksomhed omkring udkanten og dens problemer meget glædelig. Politikerne oplever jo virkeligheden i endnu højere grad gennem medierne, end vi andre gør. Vejen til politikernes opmærksomhed går gennem mediemaskinen – og den har nu for alvor opdaget udkanten.

Det er ikke nogen tilfældighed, at det er Jyllands-Posten, der i høj grad rykker. Når denne store avis fra den 7. februar bringer en lang række artikler, følger op med web-tv og arrangerer debatmøder flere steder i landet, så mærkes det også i den øvrige del af mediebranchen.

I ”Oprør fra udkanten” gør vi naturligvis alt hvad vi kan, for at støtte denne mediernes interesse for Udkantsdanmark, men vi er udmærket klar over, at vi blot er et lille pip i koret. Men det er jo også netop dette at få skabt et kor af stemmer, der er målet.

At det nu måske er ved at lykkes skyldes først og fremmest, at udviklingen er så bizar, at stadig flere danskere nikker bekræftende til de første ord i vort Udkantsmanifest: ”Den herskende skævvridning af Danmark er skandaløs.”

I den kommende tid drejer det sig om, at alle politisk interesserede i Udkantsdanmark - uanset social position og uanset partiforhold - bliver bevidste om, at vi 800.000, der bor i udkanten, har fælles interesse i at få gjort op med denne skævvridning. Alle partiers kandidater skal afkræves svar på, hvad de forestiller sig om Udkantsdanmarks fremtid. De må fortælle os, om deres parti vil fortsætte den nuværende lappepolitik over for yderområderne, eller om man er parat til for alvor at sætte udkanten på den politiske dagsorden.

I den forbindelse er det klogt at tænke tilbage på valgkampen i 2011 og hvad der derefter skete. Det er en velkendt, men kortsigtet strategi at stikke de utilfredse et ”hold kæft bolsje” – f.eks. i form af en motorvej mellem Herning og Holstebro – i håb om, at beslutningstagerne derefter kan fortsætte som man plejer.

Men det kan ikke nytte noget, at vi bliver ved med at klistret lap på lap på lap oven på en ikke eksisterende politik. Den her gang skal vi gøre det umisforståeligt klart, at landet har behov for en egentlig gennemtænkt og sammenhængende udkantspolitik.

2

Det er derfor vi opfordrer til, at der nedsættes en hurtigt arbejdende udkantskommission. Så alle elementer kan blive samtænkt i en egentlig udkantspolitik.

Da Viggo Mortensen og jeg ved et hyggeligt frokostmøde i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i begyndelsen af december forsøgte at overbevise ministeren om behovet for en sådan kommission, mødte vi ingen forståelse. To måneders senere kan man høre Carsten Hansen udtale sig positivt om behovet for en handlingsplan for området.

Tingene er i bevægelse. Det er i høj grad op til Udkantsdanmark selv at sørge for, at bevægelsen fortsætter i de kommende måneder, når valgkampen brager løs om ørerne på os.