“Stemmen lever”:
Min elskede mand og sjæleven, vores elskede bonusfar og bedstefar, min elskede bror og vores svoger,
Finn Slumstrup
Døde uventet fra os på sin elskede ø
midt i Cosmos med et smil på læben

f. 6. oktober 1941 - † 5. juli 2018

Vi har mistet et selvberoende, kærligt, generøst, rummeligt og musikalsk menneske.

Vi vil bære ham, og det vi lærte af ham i vore hjerter.

På vegne af familien
Anne-Mette Holstein Slumstrup

Begravelsen finder sted onsdag den 18. juli kl.14
fra Ærøskøbing Kirke.
Der vil efterfølgende være gravøl på Hotel ÆrøHus i Vestergade,
alt sammen i gå-afstand fra færgen fra Svendborg.

 

Ved Finn Slumstrups død skriver Viggo Mortensen:

Min medstrider i Udkantsoprøret er gået bort. Måske er han gået til Mulighedernes land 3.0?

Vi vidste Finn var syg, men han var inde i en periode, hvor han havde det godt og havde mod på livet. Desto smerteligere er det, at vi så pludseligt har mistet ham.

Med Finns død er en engageret kulturarbejder gået bort. Finn Slumstrup var en kulturpersonlighed, der som foredragsholder, forfatter og klummeskribent utrætteligt engagerede sig i det nutidige samfunds problemer; og han har igennem sit livslange virke sat sit mærke på en række af samfundslivets områder.

Finn Slumstrup blev født 1941 i Arden i Himmerland. Med baggrund i en lærereksamen fra Aarhus Seminarium gik han ind i Folkehøjskolen. Under inspiration fra de gamle kæmper, Arnfred, Knud Hansen, Poul Engberg og Jørgen Bukdahl, som han skrev en bog om, udviklede han et højskolesyn, som var bærende for hans livslange arbejde i folkeoplysningens tjeneste. Han var lærer på Snoghøj 1966-70, på Askov 1971-79 og forstander på Vallekilde 1979-86. Et karakteristisk citat, der både indeholder troen på folkeoplysningen og sansen for det globale: ”Jeg er fast overbevist om folkeoplysningens store betydning, og arbejder for at danskerne med generøsitet og selvbevidsthed bidrager til udviklingen af den globale landsby.”

Det med generøsiteten fik han brug for, da han 1986-91 udnyttede sine journalistiske evner som informationschef i Dansk Flygtningehjælp, på en tid hvor flygtningehjælpen endnu var præget af en gammeldags humanisme, hvor han samtidig bekymrede sig om samfundets sammenhængskraft. Citat: ”Et samfund kan kun baseres på tillid, hvis der er en fundamental fælles forståelse af, hvad der er god moral og hvad der er målet med samfundet.”

Optagetheden af samfundets sammenhængskraft tog han med over i Danmarks Radio, da han i 1991 blev chef for P1, hvor han gjorde en stor indsats for at fremme det kulturelle og folkelige stof. Efter chefjobbet sluttede han sin erhvervsmæssige karriere som almindelig programmedarbejder i DR-kultur. Hans virke var også her præget af den folkeoplysende grundholdning, der kommer til udtryk i følgende citat: ”Kulturpolitik er ikke luksus, men et livsnødvendigt redskab, for at vi kan skabe og styrke det Danmark vi gerne vil kendes ved.”

Efter at Finn Slumstrup i 2009 med sin hustru Anne Mette Holstein Slumstrup flyttede til Ærø skiftede han igen perspektiv. Det lokale kom i centrum. Sammen med Viggo Mortensen tog han initiativ til dannelsen af den folkelige bevægelse Oprør fra Udkanten. To store konferencer, en bog og talrige artikler og foredrag var med til at vende stemningen og synet på udkanten fra at være den rådne banan til at være mulighedernes land.

Finn Slumstrups milde væsen og gode forhandlingsevner har vist deres værd i mange udvalg, bestyrelser, råd og nævn. For sit arbejde der og i videre forstand i folkeoplysningens tjeneste har han modtaget adskillige priser: Kristelig Lytter- og Fjernseerforenings Hæderslegat, Landbrugets kulturpris, Bland dig prisen og Den sydfynske initiativpris. Gennem en omfattende folkelig foredragsvirksomhed var han med til at give det folkelig Danmark en stemme.

To interesser ledsagede Finn Slumstrup gennem hele hans liv: For det første hans optagethed af Jazz. Han var i sin ungdom selv aktiv som trommeslager i Louis Hjulmands kvartet og senere Jazzminerne; og så sent som forrige lørdag sad han ved trommerne ved en intimkoncert på Gæstgiveriet i Bregninge på Ærø. Han anmeldte også jazz og dokumenterede sit omfattende kendskab til alle facetter af denne musikform i tre bøger bl.a. den meget brugte ”Jazz - en musikalsk guide.”

For det andet havde han en livslang interesse var Sydslesvig. Det udmøntede sig i diverse engagementer i landsdelen og et arbejde indenfor Grænseforeningen blandt andet som formand i en årrække, hvor han gjorde sig til talsmand for en ”åben danskhed”. Endvidere havde han en stor kærlighed til Norden; og han forberedte netop op til sin død en rejse til Norge og Sverige, hvor han sammen med sin kone Anne-Mette ville studere deres anderledes konstruktive arbejde med udkantsproblemerne via tekst og billeder.

Finn Slumstrup viser sig i sit omfattende forfatterskab som en professionel formidler, der blandt andet påtog sig at skrive biografier om emner som Kirkens Korshær og den danske pinsebevægelse.

Vi der kendte Finn Slumstrup vil savne hans klare tanke og lune humor. Det var nemt at arbejde sammen med Finn, som vi gjorde det i bevægelsen Oprør fra Udkanten. Han var en fremragende repræsentant for Ærø, hvor han stillede op lokalt, når der var bud efter ham; og han var rundt i landet med til at give et billede af Ærø som et intellektuelt og åndeligt inspirerende sted. Hans karakteristiske velafvejede stemme i debatten vil blive savnet.

Han efterlader sig sin hustru Anne Mette Holstein Slumstrup, to voksne bonusdøtre Marie–Louise Holstein og Anne-Sofie Holstein, samt to voksne biologiske børn Jacob Ørndrup og Camilla Slumstrup Eriksen og hans trofaste følgesvend hunden Liva.

— — — — —

oprorfraudkanten foto annemette holstein

Stormen Ingolf set fra Knudshoved. Foto: Anne Mette Holstein.

Oprør fra Udkanten - Mulighedernes Land 2.0 er fusioneret med Danmark på Vippen.

Oprør fra Udkanten er blevet en del af Danmark På Vippen. Derfor sender vi ikke flere nyheds-emails ud, og vi kan heller ikke overdrage din email adresse til Danmarks på Vippen - det er ifølge EU-lovgivning ikke tilladt.

Derfor: Hvis du fortsat ønsker at modtage nyheds-emails skal du AKTIVT tilmelde dig på Danmark På Vippens hjemmeside.

Det gør du her: http://danmarkpaavippen.dk/nyhedsmail/

Du kan også vælge at blive medlem, det gør du her: http://danmarkpaavippen.dk/blivmedlem/

Oprør fra udkanten er blandt de 5 nominerede i FAA initiativ pris. Prisen uddeles ved en festlig lejlighed i Svendborg den 2. februar.

Klik på siderne herunder og læs artiklen som pdf.