“Stemmen lever”:
Min elskede mand og sjæleven, vores elskede bonusfar og bedstefar, min elskede bror og vores svoger,
Finn Slumstrup
Døde uventet fra os på sin elskede ø
midt i Cosmos med et smil på læben

f. 6. oktober 1941 - † 5. juli 2018

Vi har mistet et selvberoende, kærligt, generøst, rummeligt og musikalsk menneske.

Vi vil bære ham, og det vi lærte af ham i vore hjerter.

På vegne af familien
Anne-Mette Holstein Slumstrup

Begravelsen finder sted onsdag den 18. juli kl.14
fra Ærøskøbing Kirke.
Der vil efterfølgende være gravøl på Hotel ÆrøHus i Vestergade,
alt sammen i gå-afstand fra færgen fra Svendborg.

 

Ved Finn Slumstrups død skriver Viggo Mortensen:

Min medstrider i Udkantsoprøret er gået bort. Måske er han gået til Mulighedernes land 3.0?

Vi vidste Finn var syg, men han var inde i en periode, hvor han havde det godt og havde mod på livet. Desto smerteligere er det, at vi så pludseligt har mistet ham.

Med Finns død er en engageret kulturarbejder gået bort. Finn Slumstrup var en kulturpersonlighed, der som foredragsholder, forfatter og klummeskribent utrætteligt engagerede sig i det nutidige samfunds problemer; og han har igennem sit livslange virke sat sit mærke på en række af samfundslivets områder.

Finn Slumstrup blev født 1941 i Arden i Himmerland. Med baggrund i en lærereksamen fra Aarhus Seminarium gik han ind i Folkehøjskolen. Under inspiration fra de gamle kæmper, Arnfred, Knud Hansen, Poul Engberg og Jørgen Bukdahl, som han skrev en bog om, udviklede han et højskolesyn, som var bærende for hans livslange arbejde i folkeoplysningens tjeneste. Han var lærer på Snoghøj 1966-70, på Askov 1971-79 og forstander på Vallekilde 1979-86. Et karakteristisk citat, der både indeholder troen på folkeoplysningen og sansen for det globale: ”Jeg er fast overbevist om folkeoplysningens store betydning, og arbejder for at danskerne med generøsitet og selvbevidsthed bidrager til udviklingen af den globale landsby.”

Det med generøsiteten fik han brug for, da han 1986-91 udnyttede sine journalistiske evner som informationschef i Dansk Flygtningehjælp, på en tid hvor flygtningehjælpen endnu var præget af en gammeldags humanisme, hvor han samtidig bekymrede sig om samfundets sammenhængskraft. Citat: ”Et samfund kan kun baseres på tillid, hvis der er en fundamental fælles forståelse af, hvad der er god moral og hvad der er målet med samfundet.”

Optagetheden af samfundets sammenhængskraft tog han med over i Danmarks Radio, da han i 1991 blev chef for P1, hvor han gjorde en stor indsats for at fremme det kulturelle og folkelige stof. Efter chefjobbet sluttede han sin erhvervsmæssige karriere som almindelig programmedarbejder i DR-kultur. Hans virke var også her præget af den folkeoplysende grundholdning, der kommer til udtryk i følgende citat: ”Kulturpolitik er ikke luksus, men et livsnødvendigt redskab, for at vi kan skabe og styrke det Danmark vi gerne vil kendes ved.”

Efter at Finn Slumstrup i 2009 med sin hustru Anne Mette Holstein Slumstrup flyttede til Ærø skiftede han igen perspektiv. Det lokale kom i centrum. Sammen med Viggo Mortensen tog han initiativ til dannelsen af den folkelige bevægelse Oprør fra Udkanten. To store konferencer, en bog og talrige artikler og foredrag var med til at vende stemningen og synet på udkanten fra at være den rådne banan til at være mulighedernes land.

Finn Slumstrups milde væsen og gode forhandlingsevner har vist deres værd i mange udvalg, bestyrelser, råd og nævn. For sit arbejde der og i videre forstand i folkeoplysningens tjeneste har han modtaget adskillige priser: Kristelig Lytter- og Fjernseerforenings Hæderslegat, Landbrugets kulturpris, Bland dig prisen og Den sydfynske initiativpris. Gennem en omfattende folkelig foredragsvirksomhed var han med til at give det folkelig Danmark en stemme.

To interesser ledsagede Finn Slumstrup gennem hele hans liv: For det første hans optagethed af Jazz. Han var i sin ungdom selv aktiv som trommeslager i Louis Hjulmands kvartet og senere Jazzminerne; og så sent som forrige lørdag sad han ved trommerne ved en intimkoncert på Gæstgiveriet i Bregninge på Ærø. Han anmeldte også jazz og dokumenterede sit omfattende kendskab til alle facetter af denne musikform i tre bøger bl.a. den meget brugte ”Jazz - en musikalsk guide.”

For det andet havde han en livslang interesse var Sydslesvig. Det udmøntede sig i diverse engagementer i landsdelen og et arbejde indenfor Grænseforeningen blandt andet som formand i en årrække, hvor han gjorde sig til talsmand for en ”åben danskhed”. Endvidere havde han en stor kærlighed til Norden; og han forberedte netop op til sin død en rejse til Norge og Sverige, hvor han sammen med sin kone Anne-Mette ville studere deres anderledes konstruktive arbejde med udkantsproblemerne via tekst og billeder.

Finn Slumstrup viser sig i sit omfattende forfatterskab som en professionel formidler, der blandt andet påtog sig at skrive biografier om emner som Kirkens Korshær og den danske pinsebevægelse.

Vi der kendte Finn Slumstrup vil savne hans klare tanke og lune humor. Det var nemt at arbejde sammen med Finn, som vi gjorde det i bevægelsen Oprør fra Udkanten. Han var en fremragende repræsentant for Ærø, hvor han stillede op lokalt, når der var bud efter ham; og han var rundt i landet med til at give et billede af Ærø som et intellektuelt og åndeligt inspirerende sted. Hans karakteristiske velafvejede stemme i debatten vil blive savnet.

Han efterlader sig sin hustru Anne Mette Holstein Slumstrup, to voksne bonusdøtre Marie–Louise Holstein og Anne-Sofie Holstein, samt to voksne biologiske børn Jacob Ørndrup og Camilla Slumstrup Eriksen og hans trofaste følgesvend hunden Liva.

— — — — —

oprorfraudkanten foto annemette holstein

Stormen Ingolf set fra Knudshoved. Foto: Anne Mette Holstein.

Oprør fra Udkanten - Mulighedernes Land 2.0 er fusioneret med Danmark på Vippen.

Oprør fra Udkanten er blevet en del af Danmark På Vippen. Derfor sender vi ikke flere nyheds-emails ud, og vi kan heller ikke overdrage din email adresse til Danmarks på Vippen - det er ifølge EU-lovgivning ikke tilladt.

Derfor: Hvis du fortsat ønsker at modtage nyheds-emails skal du AKTIVT tilmelde dig på Danmark På Vippens hjemmeside.

Det gør du her: http://danmarkpaavippen.dk/nyhedsmail/

Du kan også vælge at blive medlem, det gør du her: http://danmarkpaavippen.dk/blivmedlem/

Borgerne i Ørsted på Djursland har købt byens kro på folke-aktier og driver den nu – også som kulturcenter

orsted-kro

Der var ikke langt fra tanke til handling, da 475 borgere i oktober 2013 overtog den 137 år gamle kro i Ørsted på Djursland. Efter at have kimet hver eneste dørklokke i byen med 1500 indbyggere, havde en kreds af 10-15 borgere solgt folkeaktier for ialt 1,4 mill.kr. Kroen blev købt og restaureret af frivillige arbejdskraft. I dag lever den i bedste velgående.

- Så et er, at vi skal have langt bedre forhold for udkants-Danmark, som “Oprør fra Udkanten”, så rigtigt kræver. En anden ting er, at skal vore små samfund overleve, må beboerne også selv gøre noget i fællesskab. Det siger presseansvalig og medlem af bestyrelsen for Ørsted Kro, journalist Flemming Seiersen.

Der var en del i Ørsted, der sagde, at det der, det går aldrig, da vi startede salget af folkeaktier. Men løbet af to måneder midt i sommerferien, havde de initiativrige borgere pengene i hus. Siden er det gået slag i slag. En fond har givet 100.000 kr.til en ny scene med lyd-og lysanlæg i den store sal. Den samme fond har netop også givet 441.000 kr. til isolering, nyt loft og belysning i salen, og der søges løbende fonde. Bl.a. til nye toiletter, handicapindgang og indretning af en gårdhave.

Men det aller vigtigste er det fællesskab, som købet af kroen har skabt i Ørsted. Pludselig kender vi hinanden næsten alle sammen og mødes til aktiviteter på kroen, siger Flemming Seiersen. Omkring 100 frivillige hjælper til på kroen med alt liger fra servering til rengøring og restaurering af kroen. Andre har startet Ørsted Amatørteater Forening, danseundervisning og “seniordamerne” står for begravelses-kaffe m.v. I køkkenet er der dog professionelle ansat. Maden skal bare være i top. Køkkenchefen er samtidig bestyrer af den daglige drift, og kroen står overfor at skulle ansætte endnu en kok for at klare efterspørgslen. Det strømmer nemlig ind med bestilling af selskaber og fester. Der er mindst 3 om ugen. Også kroens fire, fine værelser er der stor efterspørgsel på.

Ørsted KroØrsted Kro A/S står som ejer og ansvarlig for bygningen, mens foreningen Ørsted Kro’s Venner er ansvarlig for den daglige drift og alle de arrangmenter, der allerede har været og er planlagt. Siden oktober sidste år har der været mindst 8000 mennesker inden for dørene til alt fra den månedlige fællesspisning, kvinde-aftener, foredrag, fællessang, amatør-teater, vælgermøder, frokost-jazz, banko-spil, gourmet-aften med lokale produkter, julemesse, frigivelsen af julebryggen og til børnediskotek.

- Men vi skal videre for at sikre Ørsteds overlevelse. Kendt af mange fra TV2’s serie, “Landsbyen, der ikke ville dø”. Og det gør vi heller ikke siger kroens presseansvarlige.

Du kan se mere på: www.oerstedkro.dk Har du spørgsmål eller ønsker uddybning, ring på telf. 40 16 91 22 eller mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.