“Stemmen lever”:
Min elskede mand og sjæleven, vores elskede bonusfar og bedstefar, min elskede bror og vores svoger,
Finn Slumstrup
Døde uventet fra os på sin elskede ø
midt i Cosmos med et smil på læben

f. 6. oktober 1941 - † 5. juli 2018

Vi har mistet et selvberoende, kærligt, generøst, rummeligt og musikalsk menneske.

Vi vil bære ham, og det vi lærte af ham i vore hjerter.

På vegne af familien
Anne-Mette Holstein Slumstrup

Begravelsen finder sted onsdag den 18. juli kl.14
fra Ærøskøbing Kirke.
Der vil efterfølgende være gravøl på Hotel ÆrøHus i Vestergade,
alt sammen i gå-afstand fra færgen fra Svendborg.

 

Ved Finn Slumstrups død skriver Viggo Mortensen:

Min medstrider i Udkantsoprøret er gået bort. Måske er han gået til Mulighedernes land 3.0?

Vi vidste Finn var syg, men han var inde i en periode, hvor han havde det godt og havde mod på livet. Desto smerteligere er det, at vi så pludseligt har mistet ham.

Med Finns død er en engageret kulturarbejder gået bort. Finn Slumstrup var en kulturpersonlighed, der som foredragsholder, forfatter og klummeskribent utrætteligt engagerede sig i det nutidige samfunds problemer; og han har igennem sit livslange virke sat sit mærke på en række af samfundslivets områder.

Finn Slumstrup blev født 1941 i Arden i Himmerland. Med baggrund i en lærereksamen fra Aarhus Seminarium gik han ind i Folkehøjskolen. Under inspiration fra de gamle kæmper, Arnfred, Knud Hansen, Poul Engberg og Jørgen Bukdahl, som han skrev en bog om, udviklede han et højskolesyn, som var bærende for hans livslange arbejde i folkeoplysningens tjeneste. Han var lærer på Snoghøj 1966-70, på Askov 1971-79 og forstander på Vallekilde 1979-86. Et karakteristisk citat, der både indeholder troen på folkeoplysningen og sansen for det globale: ”Jeg er fast overbevist om folkeoplysningens store betydning, og arbejder for at danskerne med generøsitet og selvbevidsthed bidrager til udviklingen af den globale landsby.”

Det med generøsiteten fik han brug for, da han 1986-91 udnyttede sine journalistiske evner som informationschef i Dansk Flygtningehjælp, på en tid hvor flygtningehjælpen endnu var præget af en gammeldags humanisme, hvor han samtidig bekymrede sig om samfundets sammenhængskraft. Citat: ”Et samfund kan kun baseres på tillid, hvis der er en fundamental fælles forståelse af, hvad der er god moral og hvad der er målet med samfundet.”

Optagetheden af samfundets sammenhængskraft tog han med over i Danmarks Radio, da han i 1991 blev chef for P1, hvor han gjorde en stor indsats for at fremme det kulturelle og folkelige stof. Efter chefjobbet sluttede han sin erhvervsmæssige karriere som almindelig programmedarbejder i DR-kultur. Hans virke var også her præget af den folkeoplysende grundholdning, der kommer til udtryk i følgende citat: ”Kulturpolitik er ikke luksus, men et livsnødvendigt redskab, for at vi kan skabe og styrke det Danmark vi gerne vil kendes ved.”

Efter at Finn Slumstrup i 2009 med sin hustru Anne Mette Holstein Slumstrup flyttede til Ærø skiftede han igen perspektiv. Det lokale kom i centrum. Sammen med Viggo Mortensen tog han initiativ til dannelsen af den folkelige bevægelse Oprør fra Udkanten. To store konferencer, en bog og talrige artikler og foredrag var med til at vende stemningen og synet på udkanten fra at være den rådne banan til at være mulighedernes land.

Finn Slumstrups milde væsen og gode forhandlingsevner har vist deres værd i mange udvalg, bestyrelser, råd og nævn. For sit arbejde der og i videre forstand i folkeoplysningens tjeneste har han modtaget adskillige priser: Kristelig Lytter- og Fjernseerforenings Hæderslegat, Landbrugets kulturpris, Bland dig prisen og Den sydfynske initiativpris. Gennem en omfattende folkelig foredragsvirksomhed var han med til at give det folkelig Danmark en stemme.

To interesser ledsagede Finn Slumstrup gennem hele hans liv: For det første hans optagethed af Jazz. Han var i sin ungdom selv aktiv som trommeslager i Louis Hjulmands kvartet og senere Jazzminerne; og så sent som forrige lørdag sad han ved trommerne ved en intimkoncert på Gæstgiveriet i Bregninge på Ærø. Han anmeldte også jazz og dokumenterede sit omfattende kendskab til alle facetter af denne musikform i tre bøger bl.a. den meget brugte ”Jazz - en musikalsk guide.”

For det andet havde han en livslang interesse var Sydslesvig. Det udmøntede sig i diverse engagementer i landsdelen og et arbejde indenfor Grænseforeningen blandt andet som formand i en årrække, hvor han gjorde sig til talsmand for en ”åben danskhed”. Endvidere havde han en stor kærlighed til Norden; og han forberedte netop op til sin død en rejse til Norge og Sverige, hvor han sammen med sin kone Anne-Mette ville studere deres anderledes konstruktive arbejde med udkantsproblemerne via tekst og billeder.

Finn Slumstrup viser sig i sit omfattende forfatterskab som en professionel formidler, der blandt andet påtog sig at skrive biografier om emner som Kirkens Korshær og den danske pinsebevægelse.

Vi der kendte Finn Slumstrup vil savne hans klare tanke og lune humor. Det var nemt at arbejde sammen med Finn, som vi gjorde det i bevægelsen Oprør fra Udkanten. Han var en fremragende repræsentant for Ærø, hvor han stillede op lokalt, når der var bud efter ham; og han var rundt i landet med til at give et billede af Ærø som et intellektuelt og åndeligt inspirerende sted. Hans karakteristiske velafvejede stemme i debatten vil blive savnet.

Han efterlader sig sin hustru Anne Mette Holstein Slumstrup, to voksne bonusdøtre Marie–Louise Holstein og Anne-Sofie Holstein, samt to voksne biologiske børn Jacob Ørndrup og Camilla Slumstrup Eriksen og hans trofaste følgesvend hunden Liva.

— — — — —

oprorfraudkanten foto annemette holstein

Stormen Ingolf set fra Knudshoved. Foto: Anne Mette Holstein.

Oprør fra Udkanten - Mulighedernes Land 2.0 er fusioneret med Danmark på Vippen.

Oprør fra Udkanten er blevet en del af Danmark På Vippen. Derfor sender vi ikke flere nyheds-emails ud, og vi kan heller ikke overdrage din email adresse til Danmarks på Vippen - det er ifølge EU-lovgivning ikke tilladt.

Derfor: Hvis du fortsat ønsker at modtage nyheds-emails skal du AKTIVT tilmelde dig på Danmark På Vippens hjemmeside.

Det gør du her: http://danmarkpaavippen.dk/nyhedsmail/

Du kan også vælge at blive medlem, det gør du her: http://danmarkpaavippen.dk/blivmedlem/

Del denne artikel
FaceBook  Twitter  

Vi er på Folkemødet på Bornholm sammen med Danmark på Vippen - vi sender fra det gode skib SAMKA fra Ærø, på gensyn

Så er fusionen mellem Danmark på Vippen og Oprør fra Udkanten en  realitet.

Vi glæder os til samarbejdet og takker for gode tilbagemeldinger fra vore støtter i det ganske land!

Viggo Mortensen: Det skal være muligt at bo i hele landet

Længere mellem husene, kortere mellem menneskene

af Viggo Mortensen

Forleden skrev min ven Mikkel Wold, der er sognepræst ved Marmorkirken i København, en kronik i Berlingske (11/3), hvor han gav en levende beskrivelse af, hvad det vil sige at leve i København. Hans synspunkt var, at København var blevet forvandlet til en gildesal. Og det blev byen ikke mere attraktiv af. Jeg oplevede det selv for nogen tid siden, hvor jeg overnattede på Vesterbro, og hvor de dunkende rytmer fra en fest holdt mig vågen til mellem fem og seks ud på morgenen. Jeg længtes ubeskriveligt efter freden og roen herude på Bregninge mark.

Det fik mig til at tænke over, hvad det er vi søger, når vi vælger bosted. Jo, vi skal have tag over hovedet. Men det er ikke nogen ligegyldig sag, hvordan og hvor det sker. For Pia Tafdrup har jo ret, når hun et sted siger: ”Du lever et sted. Stedet lever i dig.”

I Oprør fra Udkanten har vi set det som en opgave at ændre den negative diskurs, den nedladende måde hvorpå landet og provinsen sommetider omtales. Fordi vi kender de mange gode ting, der er ved at leve på landet, (jo, der er også udfordringer, men det er der alle steder) så vil vi gerne bidrage til den positive historie. Som f.eks. er den, at et stigende antal børnefamilier flytter på landet.

I en række artikler i Fyns Amts Avis står en række unge familier frem og fortæller om deres opbrud fra byen og deres valg af bosted på landet. Hvad er det de søger? Hvad er det de finder?

Ja, det er naturligvis freden og roen. Her vækkes man ikke om natten af pigtrådsmusikkens dunkende rytmer, men når man vågner om morgenen er det til stærenes pludren i kasserne, lærkens triller over marken og musvittens karakteristiske lille melodi.

Det er nærheden til naturen. Man oplever, at det er helsebringende at gå sin daglige tur i smukke omgivelser.

Man får naboer. Da vi flyttede fra Risskov i Århus, hvor vi havde boet i 10 år, kendte vi næppe vore naboer. Efter et par uger på Ærø kendte vi flere naboer, end vi havde opnået at kende i de ti år i en forstad.

For det er som vores nyligt tilflyttede nabo, Maj My, mor til fire børn, siger til avisen: Her er længere mellem husene, men kortere mellem mennesker.

Som sagt: Der er også udfordringer ved livet på landet. Afstandene skal overvindes, institutionerne og den offentlige service kan sommetider halte. Så der er i høj grad brug for, at Oprøret sætter fokus på de fejl og mangler, der findes i udkanten. De unge mennesker og børnefamilier, der positivt vælger livet på landet til, de bør understøttes. De fortjener, at der hersker lige rammevilkår for livet såvel på landet som i byen. De er pionerer i en ny udvikling, som bidrager til det overordnede mål, som vi satte for Oprør fra Udkanten: Det skal være muligt at bo i hele landet.

 


Finn Slumstrups video udtalelse om UdkantsPolitik for 2017

Det er på tide at samle kræfterne!

Af Finn Slumstrup

Der er nu gået 2 ½ år siden vi startede Oprør fra Udkanten. Ud fra en nøgtern betragtning er der sket meget positivt i den tid hvad angår den politiske opmærksomhed om de danske yderområder og i den måde det landlige Danmark bliver behandlet på i medierne, både de elektroniske og de trykte.

Oprør fra Udkanten tager naturligvis ikke æren for den positive udvikling. Vi sagde fra starten, at det var vort håb at blive en stemme i et kor af stemmer. Og dette kor har rejst sig – simpelthen fordi urimelighederne i skævvridningen af Danmark blev så himmelråbende, at tusindvis af aktivister har gjort og gør noget ved sagen hver på deres sted. Denne folkelige utilfredshed medførte, at udkanten blev et emne i valgkampen i 2011 og i endnu højere grad i 2015. Politikere fra højre til venstre er nu enige om, at vi skal have et Danmark i bedre balance, at vi skal have vækst i hele Danmark – og hvordan slagordene nu ellers lyder.

På det konkrete plan har vi oplevet regeringens plan om udflytning af 3.900 statslige arbejdspladser til 38 byer i provinsen. En plan der skal være gennemført inden udgangen af 2017. Vi har fået en ny landsbrugspakke, som Landbrug & Fødevarer har modtaget med tilfredshed, mens Danmarks Naturfredningsforening har været mere skeptisk. Og nu har Brian Mikkelsen netop fremsat det konkrete forslag til liberalisering af Planloven, som et politisk flertal lagde rammerne for i fjor.

Vi må stadig kigge langt efter en egentlig gennemarbejdet politik for landdistrikterne, som Oprør fra Udkanten har efterlyst fra første dag. I stedet får vi altså disse enkeltstående bidrag, og det er naturligvis bedre end ingenting.

At billedet af yderområderne er blevet langt mere nuanceret er udkantens egen fortjeneste. Den folkelige utilfredshed slog igennem med en sådan kraft, at medierne måtte reagere og ikke længere kunne nøjes med at bringe de faste myter om udkanten til torvs. Morgenavisen Jyllands-Posten har i denne forbindelse indlagt sig hæder, men også andre medier har været på banen – og ikke mindst har udkantens talsmænd og –kvinder gjort en stor indsats for at mediebilledet er forandret.

Men der er lang vej hjem, og presset skal ikke blot opretholdes, det skal intensiveres til gavn for et Danmark i bedre balance. Tiden er med andre ord inde til at nogle af stemmerne i koret søger tættere sammen. For Oprør fra Udkanten er det i første omgang naturligt at søge et tættere samarbejde med en organisation, som vi lige fra starten har haft god kontakt med, nemlig Danmark på Vippen. Hvor vi er et folkeligt initiativ med en stærk kulturel profil, er Danmark på Vippen en organisation med betydelig tyngde inden for økonomi og erhvervsliv. Det forekommer derfor oplagt, at vi på flere måder kan supplere hinanden i det daglige arbejde, og det er besluttet at vi nu går i forhandling med hinanden om, hvordan et sådant samarbejde kan udformes i praksis. Ligesom det allerede er aftalt, at vi vil samarbejde på Folkemødet på Bornholm i juni.

Jeg tror der vil vise sig mange fordele ved, at vi samler kræfterne til gavn for det landlige Danmark og en mere bæredygtig udvikling i Danmark.